Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
GRUPAVENTUS.PL

 

KIM JESTEŚMY

 

Grupa Ventus Sp. z o.o jest polską firmą zajmującą się od ponad 20 lat produkcją odzieży: – reklamowej, dla pracowników, odzieży roboczej, odzieży szkolnej i nie tylko. Posiadamy własną szwalnię, która wyposażona jest w jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce.

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej https://grupaventus.pl/ (dalej jako: ?Strona? lub ?Strona Internetowa?) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz zasadami korzystania ze Strony.

 

DANE FIRMOWE I KONTAKTOWE

 

Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest spółka GRUPA VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Chmieleniec 2A./LU2, 30-348 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424254; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP: 6762456687; REGON: 122602760; adres poczty elektronicznej: biuro@grupaventus.com.pl; VENTUS COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; Dane rejestracyjne/adres do wysyłki i odbioru towarów: Gromadzka 46, 30-719 Kraków; Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826821; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6793195928 REGON: 385442780; (dalej jako: ?Właściciel Strony?, ?Administrator? lub ?Usługodawca?).

We wszelkich sprawach związanych ze Stroną proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grupaventus.com.pl lub pisemnie na adres ul. Chmieleniec 2A./LU2, 30-348 Kraków.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 

Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:

  • Komputer,  laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0.6 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystający ze Strony obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystającego ze Strony obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie reklamacje związane z korzystanie ze Strony można zgłaszać w szczególności na adres: biuro@grupaventus.com.pl lub pisemnie na adres ul. Chmieleniec 2A./LU2, 30-348 Kraków. W opisie reklamacji zalecamy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.

 

DANE OSOBOWE

 

Administrator nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej automatycznie danych osobowych odwiedzających. Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce, jedynie jeżeli odwiedzający sam kontaktuje się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie, w szczególności jeżeli korzysta z formularza kontaktowego lub pobiera katalog produktów dostępny na Stronie.

Podanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy uprzednią zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

Do pobrania katalogu produktów niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres (ulica, miejscowość, kraj), numer telefonu oraz adres email.

Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora to udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez odwiedzającego, umożliwienie pobrania katalogu produktów lub zawarcie i realizacja umowy sprzedaży.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zapewnia odwiedzającym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Można to zrobić w każdym czasie kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pomocą danych kontaktowych podanych na wstępie.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona ? w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stroną Internetową ? zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Zbieramy również dane eksploatacyjne – adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Strony Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@grupaventus.com.pl lub pisemnie na adres ul. Chmieleniec 2A./LU2, 30-348 Kraków.